Ekonomiprogrammet - Ekonomi

 Ekonomiprogrammet
Ekonomi

 förbereder dig för fortsatta studier
på universitet och högskola.
Läs mer...

 Ekonomiprogrammet
Juridik

 förbereder dig för fortsatta studier
på universitet och högskola.
Läs mer...

 Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

 förbereder dig för fortsatta studier
på universitet och högskola.
Läs mer...

Handels och administrationsprogrammet - Handel & Service

Handelsprogrammet
Handel & service

 förbereder dig för att arbeta inom handeln med
marknadsföring, webb och ledarskap.
Läs mer...

Hotell och turismprogrammet - Turism & Resoor

Hotell- och turismprogrammet
Turism & resor

 förbereder dig för en framtid inom världens största
näring och Sveriges snabbast växande bransch.
Läs mer...

 Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

 förbereder dig för fortsatta studier
på universitet och högskola.
Läs mer...