Föräldramöte ÅK 1

NÄR:  Tisdagen den 3 oktober 2017 klockan 18.00
VAR:  ANIARAgymnasiet, Kyrkogatan 46

Fikamingel från kl. 17.30 för den som vill.

Frågor vi kommer att ta upp under kvällen:
• Valen inför årskurs 2 och 3
• APL-perioden
• Skolans mobilpolicy
• Erasmus-projektet, möjlighet till utlandspraktik
• Övriga frågor från er föräldrar

Välkomna!

Upprop för ÅK1 22 augusti

Upprop för alla nya elever i ÅK1 tisdagen den 22 augusti.

Ekonomiprogrammet (EK), kl 09:00
Hotell- och turismprogrammet (HT), kl 09:00
Preparandutbildning, Allmän (IMPREallm), kl 09:00
Handel och service, lärling (HAHAN0L), kl 13:00
Handels- och administrationsprogrammet (HA), kl 13:00
Turism och resor, lärling (HTTUR0L), kl 13:00
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), kl 13:00

Alla upprop sker på Aniaragymnasiet, Kyrkogatan 46