Covid-19

2020-11-02 Distansundervisning på halvtid  Utifrån att läget med smittspridning i vår region inte har förbättrats, utan tyvärr försämrats, har vi beslutat att vi fortsätter med distansundervisning  fram till höstterminens slut, den 18 december 2020. Dock kommer vi köra med partiell distansundervisning, dvs att elever är en vecka i skolan och en hemma.  Det betyder att undervisningen kommer organiseras enligt nedan fram till jullovet: Jämna veckor  Yrkesförberedande program ( Handel, Lärling samt Hotell och turism) är på skolan, övriga hemma på distans.  Ojämna veckor  Högskoleföreberedande program ( Samhäll, Ekonomi) är på skolan, övriga hemma på distans. Vi kommer även att påbörja förberedelser för […]

Läs mer...

Skolstart den 19 augusti.

Hej på er! Nu väntar ett nytt läsår och vi hälsar både nya och gamla elever varmt välkomna. Skolan startar den 19 augusti enligt följande tider: ÅK 1 klockan 09.00ÅK 2 klockan 11.00Åk 3 klockan  13.00 Före sommaren fattades beslut om Sveriges gymnasieskolor skulle återgå till skolförlagd undervisning och vi har på olika sätt planerat för hur vi skall kunna genomföra undervisningen på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att vi kommer undvika stora samlingar och att det kommer finnas vissa förhållningsregler som alla behöver följa. Vi kommer naturligtvis informera om detta vid skolstarten.  Har du frågor angående skolstarten […]

Läs mer...

Information om studentfirandet

2020-05-30 Tider för studenten   10.00-12.00 för första gruppen (EK3 och SA3). 12.30-14.30 för andra gruppen (HA3, HAL3 och HT3). 2020-05-11 Ny uppdatering angående Studentfirande Utbildningscheferna i Göteborgsregionen har gemensamt fattat beslut om att ställa in allt traditionellt studentfirande i form av utspring och stora folksamlingar. Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19.Skolledningen på Aniaragymnasiet vill försöka att hålla uppe våra fina traditioner, och samtidigt ta ett samhällsansvar. Efter många om och men, har skolledningen, efter samråd med huvudmannen och elevrepresentanter beslutat att genomföra ett alternativt studentfirande.I planerandet utgår […]

Läs mer...

Distansundervisning

2020-04-15 I dagsläget så fortsätter vi plugga på distans. Det känns dock tomt här på Aniaragymnasiet när ni elever sitter hemma och studerar. Samtidigt är vi imponerade av hur väl distansstudierna fungerar. Den uppföljning vi gjort visar att både ni elever och vi som arbetar på skolan i stort tycker att det fungerat bra. Vi planerar för några olika alternativ för att komplettera distansstudierna nu efter påsklovet. Ett exempel är att låta mindre grupper få komma till skolan för att få handledning, göra särskilt viktiga prov, omprov eller prövningar. Allt för att skapa förutsättningar för att terminen ska kunna slutföras […]

Läs mer...

Information Coronavirus – 20200317

Information angående Covid-19 Regeringen gav idag rekommendationen att inte bedriva undervisning i gymnasieskolors och vuxenutbildningarnas lokaler. PositivumGruppen som är huvudman för Aniaragymnasiet har beslutat att undervisningen övergår till distans från och med torsdag den 19 mars. Eleverna skickades hem idag och stannar hemma tills övrig information ges. Ingen undervisning kommer bedrivas på onsdagen. För de elever som behöver hämta sina böcker, datorer och övrigt material finns möjlighet imorgon (onsdag 18 mars) att göra det. Kontakta din mentor och stäm av med honom/henne vilka tider passar. OBS! Elever som har APL avbryter den och jobbar med APL-uppgifter hemifrån. Mer information kommer […]

Läs mer...

Information Coronavirus – 20200311

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömt risken för smittspridning av Coronaviruset (covid-19) som mycket hög, har Aniaragymnasiet fattat beslut. Vi följer generellt de beslut som tagits av Göteborgs stad samt Positivum AB som utgår från de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Känner du dig sjuk ska du stanna hemma Är du orolig för att ha blivit smittad eller om du har besökt ett riskområde, ring 1177 för råd­givning. Personal, elever och vårdnadshavare har ett stort personligt ansvar. Vi kan inte förbjuda någon att komma till skolan eller arbetet, men vi kan ge rekommendationer. Är du osäker ber […]

Läs mer...

Information Coronavirus – 20200303

Till elever, vårdnadshavare samt personal. Via denna länk till Folkhälsomyndigheten kan man ta del av den information som gäller för elever och vårdnadshavare: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf Vår skolverksamhet kommer att fortsätta som vanligt i enlighet med dessa riktlinjer. Om man känner sig sjuk – i synnerhet om man besökt drabbade områden eller haft kontakt med personer som varit där – ska man kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefon 1177. Om man känner stark oro, kan man kontakta nationella informationsnumret 113 13. Aniaragymnasiet som skola håller sig uppdaterad och följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad samt andra myndigheter. Vi återkommer i det […]

Läs mer...

Skolambassadör för EU 2020

Vi har glädjen att meddela att Aniaragymnasiet har tilldelats EU projekt Skolambassadör för EU 2020.Nu har vi möjlighet att utbilda personal i att stärka EU perspektivet i undervisningen för elever, så att både lärare och skolledare kan bidra till ökad kompetens om EU. Detta i sin tur innebär skol-och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan med skolprojektsresor till Bryssel.Grattis till oss!

Läs mer...