Covid-19

2021-02-22

Förlängd distansundervisning

Hej på er. Vi på skolan hade hoppats på att träffa er elever igen efter lovet. Tyvärr blir det inte så.  

Utbildningsnämnden har genom ett ordförandebeslut beslutat att förlänga distansundervisningen för Göteborgs Stads gymnasieskolor till och med 14 mars.Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland och regionens smittskyddsläkare har därför beslutat om nya regionala rekommendationer som gäller från 17 februari-14 mars. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland bedömer att distansundervisning bidrar till den bromsande effekt som har behövts för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.Mot bakgrund av ovanstående så fattar Utbildningsnämnden genom ordförande, beslut om att förlänga undervisningen på distans till och med 14 mars. Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer om vad som gäller efter 14 mars. 

Vad innebär beslutet?
Beslutet som fattats av Utbildningsnämndens ordförande innebär att Göteborgs Stads gymnasieskolor genomför undervisning på distans till och med 14 mars 2021. Beslutet innebär också att rektorer kan fatta beslut om att vissa elever med behov av stöd ska få sin utbildning på plats i skolans lokaler. Rektorerna kan också fatta beslutet om att vissa moment eller prov ska genomföras på plats i skolans lokaler. 

För Aniaras del gäller att alla elever ska ha distansundervisning till och med den 14 mars. Vissa grupper kommer att blikallade till skolan för prov och den information kommer ni att få från undervisande lärare.  

Vi har också lagt in extra studiestugor för årskurs 3. Dessa kommer läggas på eran schema. Länken till studiestugurna är samma som länken till mentorstiden.  

EHT har varje dag en dropp in tid mellan 12-14. Möteslänken finns på SchoolSoft.

Med vänlig hälsning, Sladja Mijatovic

2021-02-08

Info från utbildningsnämnden i Göteborgs stad:

“Västra Götalandsregionen har en fortsatt stor smittspridning avseende covid-19 och den nedgång i antalet fall som skett de senaste veckorna visar nu en tendens att plana ut. Vi ser inte längre samma ökning av antalet fall i gymnasieåldrarna som vi såg årets första veckor. Det epidemiologiska läget är dock fortsatt osäker och Smittskydd Västra Götaland anser därför att det är angeläget med fortsatt stor försiktighet, i nuläget som distansundervisning till och med 2021-02-28.”

Som ni ser gäller bestämning februari ut och detta påverkar vår besked om att elever i åk 3 skulle komma tillbaka v. 8

Vi förlänger distansundervisningen också februari ut och inväntar nya besked från förvaltningen. Tanken är att åk 3 ska komma tillbaka på heltid från och med v.9. Övriga elever i årskurs 1 och 2 kommer komma partiellt till skolan. Men, som sagt, allt beror på läget i regionen. 

När det gäller HT3 och HA3 som ska ut på APL så kommer vi ha kickoffen

v. 8. Mer info kommer från era mentorer. 

Vi önskar er ett trevligt sportlov. Ni som är anmälda till prövning får komma till skolan måndag och tisdag. Samma gäller er som är anmälda till omprov. 

Med vänlig hälsning, ledningen


2021-01-11

Hej och välkomna till en ny termin!
Hoppas ni har haft en bra julledighet! 
Folkhälsomyndigheten har gett besked om nya rekommendationer, vilket innebär att distansundervisningen förlängs till och med 24 januari 2021. Huruvida det blir efteråt kommer vi informera  er i god tid. 
Under denna period så kommer vi kalla vissa elevgrupper till skolan för olika prov och praktiska moment. Är man inte kallad till skolan så ska man hålla sig hemma. 

På Skolverkets hemsida finns det en hel del material om hur man organiserar hemplugg på ett bra sätt. Kolla din e-post regelbundet så att du inte missar viktig information från lärare. 

I anslutning till varje distanslektion kommer läraren rapportera närvaro. Det är därför viktigt att du följer schemat och lärarens instruktioner för att du skall få tillgodoräkna dig närvaro för lektionen.

APL fortsätter som vanligt och elever ska följa de förhållningsregler och rekommendationer som finns på arbetsplatser. Vår utgångspunkt är att APL genomförs enligt plan så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

Det finns möjlighet att hämta skyddsmasker och handskar på skolan. 

Slutligen vill vi påminna om att alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning: Tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar och tävlingar, samt om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Kontrollera fakta och bidra inte till ryktesspridning.

Ledningen 


2020-12-06

Beslut om distansstudier
Regeringen gick den 3 december 2020 ut med riktlinjer om att alla gymnasieskolor skall gå över till distansstudier till och med den 6 januari 2021.

Detta innebär i praktiken att skolan har distansstudier fram till jullovet. I regeringens beslut redovisar man även ett antal undantag, sammantaget innebär detta att Aniaragymnasiet kommer genomföra följande:

– Distansundervisning för alla elever till och med 18 december 2020.
– Enstaka elever som har fått godkänt från rektor kommer kunna utgå från skolan

Som tidigare skall alla följa ordinarie schema. Kontakt sker i första hand via Classroom och vår skolplattform Schoolsoft.

Enstaka kurser kan komma att kalla in eleverna till skolan för att genomföra praktiska moment eller planerade provskrivningar som inte kan skjutas upp till vårterminen. Skolan kommer att vara öppen så att elever kan hämta saker eller få teknisk hjälp om något inte fungerar.

När det gäller lunch så är matsalen öppen och elever kan gå dit för att äta eller hämta matlåda.

I nuläget är det svårt att bedöma hur det kommer se ut efter jul, vi har ingen annan information än den som står att läsa på olika myndighetssidor. Vi kommer därför återkomma inför vårterminsstarten med information. Fram till dess uppmanar vi er att följa vår webbplats och våra sociala medier.

Avslutningsvis inser vi att distansstudier skapar både utmaningar och frustration. Många hade nog sett fram emot att vi skulle återgå till normal skolgång och att hela samhället skulle normaliseras. Där är vi tyvärr inte och vi får försöka göra det bästa av situationen. Utifrån hur distansstudierna utvecklas efter jul kan det bli aktuellt med omprioriteringar och förändringar i schema för att försöka kompensera i de kurser som drabbats hårdast under 2020.

Trots allt har vi julen att se fram emot och några välförtjänta dagras ledighet.

Från skolan önskar vi alla en God jul och ett Gott nytt år!
Skolledningen
Aniaragymnasiet


2020-11-02

Distansundervisning på halvtid 
Utifrån att läget med smittspridning i vår region inte har förbättrats, utan tyvärr försämrats, har vi beslutat att vi fortsätter med distansundervisning  fram till höstterminens slut, den 18 december 2020.

Dock kommer vi köra med partiell distansundervisning, dvs att elever är en vecka i skolan och en hemma. 

Det betyder att undervisningen kommer organiseras enligt nedan fram till jullovet:

Jämna veckor 
Yrkesförberedande program ( Handel, Lärling samt Hotell och turism) är på skolan, övriga hemma på distans. 

Ojämna veckor 
Högskoleföreberedande program ( Samhäll, Ekonomi) är på skolan, övriga hemma på distans.

Vi kommer även att påbörja förberedelser för att ALLA, med kort varsel, kan komma att omfattas av hel distansstudier. Detta om ytterligare åtgärder blir nödvändiga eller att beslut fattas på riksnivå där förutsättningarna för genomförandet av undervisningen förändras.

Åtgärder vid konstaterade fall av Covid-19
När vi får kännedom om att personal eller elever på Aniaragymansiet konstaterats med covid-19 följer vi den handlingsplan som tagits fram av Västra Götalandsregionen. Det innefattar att vi skickar ut ett brev med förhållningsregler till de som haft kontakt med personen som blivit smittad. En absolut förutsättning för att detta arbete skall kunna genomföras är att du som personal, elev eller vårdnadshavare till omyndig elev omgående kontaktar skolan vid konstaterad covid-19. 

Förebyggande arbete
Slutligen vill vi påminna om att alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning: Tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar och tävlingar, samt om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Kontrollera fakta och bidra inte till ryktesspridning.

Ovanstående information kommer att skickas hem till alla elever och finns även på vår skolplattform.


2020-11-02
Under rådande situation har ledningsgruppen på skolan fattat ett beslut att vi kör med heltids distansundervisning från och med imorgon till och med 20 november tills nya rekommendationer kommer. 

Under tisdag och onsdag har elever möjligheter att komma till skolan och hämta material för att kunna följa undervisning hemifrån. 

Skulle du ha frågor om enstaka ämnen eller mentorsrelaterade frågor får du kontakta dina undervisande lärare samt mentor för en eventuell träff på skolan.

Vi får alla hjälpas åt att begränsa och förhoppningsvis stoppa smittan som är på språng igen. Var rädda om varandra, ta distans och tvätta händerna. 

//Ledningen