Covid-19

2020-11-02

Distansundervisning på halvtid 
Utifrån att läget med smittspridning i vår region inte har förbättrats, utan tyvärr försämrats, har vi beslutat att vi fortsätter med distansundervisning  fram till höstterminens slut, den 18 december 2020.

Dock kommer vi köra med partiell distansundervisning, dvs att elever är en vecka i skolan och en hemma. 

Det betyder att undervisningen kommer organiseras enligt nedan fram till jullovet:

Jämna veckor 
Yrkesförberedande program ( Handel, Lärling samt Hotell och turism) är på skolan, övriga hemma på distans. 

Ojämna veckor 
Högskoleföreberedande program ( Samhäll, Ekonomi) är på skolan, övriga hemma på distans.

Vi kommer även att påbörja förberedelser för att ALLA, med kort varsel, kan komma att omfattas av hel distansstudier. Detta om ytterligare åtgärder blir nödvändiga eller att beslut fattas på riksnivå där förutsättningarna för genomförandet av undervisningen förändras.

Åtgärder vid konstaterade fall av Covid-19
När vi får kännedom om att personal eller elever på Aniaragymansiet konstaterats med covid-19 följer vi den handlingsplan som tagits fram av Västra Götalandsregionen. Det innefattar att vi skickar ut ett brev med förhållningsregler till de som haft kontakt med personen som blivit smittad. En absolut förutsättning för att detta arbete skall kunna genomföras är att du som personal, elev eller vårdnadshavare till omyndig elev omgående kontaktar skolan vid konstaterad covid-19. 

Förebyggande arbete
Slutligen vill vi påminna om att alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning: Tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar och tävlingar, samt om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Kontrollera fakta och bidra inte till ryktesspridning.

Ovanstående information kommer att skickas hem till alla elever och finns även på vår skolplattform.


2020-11-02
Under rådande situation har ledningsgruppen på skolan fattat ett beslut att vi kör med heltids distansundervisning från och med imorgon till och med 20 november tills nya rekommendationer kommer. 

Under tisdag och onsdag har elever möjligheter att komma till skolan och hämta material för att kunna följa undervisning hemifrån. 

Skulle du ha frågor om enstaka ämnen eller mentorsrelaterade frågor får du kontakta dina undervisande lärare samt mentor för en eventuell träff på skolan.

Vi får alla hjälpas åt att begränsa och förhoppningsvis stoppa smittan som är på språng igen. Var rädda om varandra, ta distans och tvätta händerna. 

//Ledningen