Covid-19

Före sommaren fattades beslut om Sveriges gymnasieskolor skulle återgå till skolförlagd undervisning och vi har på olika sätt planerat för hur vi skall kunna genomföra undervisningen på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att vi kommer undvika stora samlingar och att det kommer finnas vissa förhållningsregler som alla behöver följa. Vi kommer naturligtvis informera om detta vid skolstarten. 

Har du frågor angående skolstarten så kan du kontakta expeditionen eller rektor. Telefonnummer hittar du här på hemsidan.