Information Coronavirus – 20200303

Till elever, vårdnadshavare samt personal.

Via denna länk till Folkhälsomyndigheten kan man ta del av den information som gäller för elever och vårdnadshavare: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf

Vår skolverksamhet kommer att fortsätta som vanligt i enlighet med dessa riktlinjer. Om man känner sig sjuk – i synnerhet om man besökt drabbade områden eller haft kontakt med personer som varit där – ska man kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefon 1177. Om man känner stark oro, kan man kontakta nationella informationsnumret 113 13.

Aniaragymnasiet som skola håller sig uppdaterad och följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad samt andra myndigheter. Vi återkommer i det fall situationen skulle förändras.

Med vänlig hälsning

Skolledningen Aniaragymnasiet