Information Coronavirus – 20200311

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömt risken för smittspridning av Coronaviruset (covid-19) som mycket hög, har Aniaragymnasiet fattat beslut.

Vi följer generellt de beslut som tagits av Göteborgs stad samt Positivum AB som utgår från de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Känner du dig sjuk ska du stanna hemma
Är du orolig för att ha blivit smittad eller om du har besökt ett riskområde, ring 1177 för råd­givning. Personal, elever och vårdnadshavare har ett stort personligt ansvar. Vi kan inte förbjuda någon att komma till skolan eller arbetet, men vi kan ge rekommendationer. Är du osäker ber vi dig ha en dialog med rektor eller vården.

Resor
Alla resor, både inrikes och utrikes, ställs in fram till och med påsklovet vecka 15. Resor som är planerade därefter kommer vi att ta nya beslut om när vi vet hur situationen utvecklas. Vissa undantag när det gäller resor kan göras efter riskanalys och meddelas då särskilt. Information om respektive resor kommer att gå ut till de som är berörda.
Skolan kommer att vara restriktiv med att bevilja ledighet för både personal och elever. Det beror på att vi vill undvika de risker som resor kan innebära, samt att vi kommer behöva ha personal på plats i största möjliga mån.

Fortsatt planering
Skolan har påbörjat en planering för att kunna möta olika scenarier som kan uppstå och vi följer utvecklingen. Vårt mål kommer att vara att genomföra ordinarie undervisning, men ser till att förbereda oss för hem- eller distansundervisning om det blir aktuellt.

Information till APL elever
De elever som har praktik eller APL ska om möjligt fortsätta vara på sina praktikplatser så länge företaget/arbetsgivaren tillåter det och myndigheternas direktiv inte säger något annat. Detta gäller för närvarande även om skolan tillfälligt skulle stänga. De elever som ej har möjlighet att fortsätta sin praktik på grund av praktikplatsens regler ska kontakta skolan för att diskutera vilka alternativ som finns.

Mer information
Du kan läsa mer om Coronaviruset covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.se

Information till skola och förskola om covid-19

Allmänna råd för att skydda dig och andra från smittspridning
• Tvätta händerna ofta
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ögon, näsa och mun
• Stanna hemma när du är sjuk
• Använd handsprit vid behov
• Ring 1177 för medicinsk bedömning

Med vänlig hälsning,
Skolledningen