Distansundervisning

2020-04-15
I dagsläget så fortsätter vi plugga på distans.
Det känns dock tomt här på Aniaragymnasiet när ni elever sitter hemma och studerar. Samtidigt är vi imponerade av hur väl distansstudierna fungerar. Den uppföljning vi gjort visar att både ni elever och vi som arbetar på skolan i stort tycker att det fungerat bra.

Vi planerar för några olika alternativ för att komplettera distansstudierna nu efter påsklovet. Ett exempel är att låta mindre grupper få komma till skolan för att få handledning, göra särskilt viktiga prov, omprov eller prövningar. Allt för att skapa förutsättningar för att terminen ska kunna slutföras enligt plan.
 
I vår planering prioriterar vi elever i årskurs tre, samt andra elever vars utbildning ska slutföras till sommaren. Den prioriteringen är ganska logisk eftersom vi under nästa läsår har tid med övriga klasser att komplettera det som inte hinns med i vår.

Därför kommer vi att under följande veckor på måndagar och tisdagar öppna skolan för att du som skall pröva en kurs eller göra omprov kunna komma och göra det.

Dock måste man anmäla sig via expeditionen genom att skicka ett mail till info@aniaragymnasiet.se och skriva vilken dag man kommer samt vilken prövning man ska göra. Prövningstid är 9-13.
Ska du göra omprov så får du ta kontakt med den undervisande lärare som i sin tur informerar rektor och tar fram material.
Hälsningar
Rektor

2020-03-18
Till elever, vårdnadshavare och personal på Aniaragymnasiet

Vi lever i en turbulent tid just nu och många människor är oroliga. Beslut kommer snabbt och handlar om förändringar i våra liv som de flesta inte trodde var möjliga. I en sådan tid prövas vi och det som gläder mig är alla exempel på människor som växer – vi hjälper varandra och gör vad vi kan för att situationen ska bli så bra som möjligt. Låt oss alla, elever, personal och vårdnadshavare på Aniaragymnasiet bidra till det och handla i samma anda.

Att gymnasiet övergår till distansundervisning väcker naturligtvis många frågor och vi i försöker besvara så många av dessa som vi kan i texten nedanför.

Aniaragymnasiets mål är att vi skall få till en så bra distansundervisning att vi inte ska behöva läsa extra på helger och under sommaren. Det är också vårt mål att studentexamen ska kunna genomföras enligt plan. Detta är mål, inte löften, eftersom ingen i nuläget kan förutse utvecklingen.

Det vi och ni kan påverka är att var och en tar situationen på allvar. Att vi från skolan ser till att det finns bra och strukturerad undervisning. Att ni som vårdnadshavare stöttar och hjälper era ungdomar där ni kan. Och att ni elever inser att om ni arbetar hårt och strukturerat så okär förutsättningarna att kunna slutföra terminen på det sätt vi önskar. Det är avgörande att du som elev går upp på morgonen, följer schemat och gör de uppgifter som finns upplagda på plattformen.

Skolan är endast öppen för korta besök på. Dit kan du vända dig om du har bokat tid med kurator, skolvärd, frågor, behovet teknisk hjälp eller hämta något.

Följ noga informationen på SchoolSoft och på skolans webbsida eftersom vi kommer utveckla och anpassa våra åtgärder över tid. Har du enskilda frågor, vänd dig i första hand till din mentor.

V.12 – v .13 kommer vi att använda distansundervisning via Classroom. V14 och framåt börjar vi med fjärundervisningen via Google Meets samt Hangout.

Information hur man använder dessa kommer att finnas på SchoolSoft samt Classroom.

 

Vad jag önskar av er elever

Skolan är inte stängd! Undervisningen pågår som vanligt och närvaro är lika viktig nu som när vi är i skolan.

Du checkar in på Classroom, följer instruktionerna och när lektionen är slut, ger din lärare dig närvaro.

Om du är sjuk och inte kan delta, det vill säga, att du är så pass sjuk att du inte kommer upp ur sängen, eller så sjuk att du bara sover ska du anmäla dig sjuk precis som vanligt. Den som är under 18 år, ber vårdnadshavare att anmäla frånvaron. Är man över 18 år så gör man det själv.

Det kommer inte finnas någon chans att rätta till felaktig närvaro i efterhand.

 

Att delta i undervisningen

  • Börja med att starta datorn 5 minuter före lektionen börjar
    • Logga in på Classroom med ditt skolkonto, din skolmail.
    • Läs instruktionerna som finns på Classroom och följ dem
    • Öppna upp Google Meet, om det behövs, och följa undervisningen via den. Tips stäng av mikrofonen, då blir det lättare att följa undervisningen. Slå på den när du vill prata eller ställa en fråga.
    • Om du inte förstår vad som ska göras, eller om du har en fråga om det som läraren undervisar om. Ta kontakt med läraren och fråga. Varje lärare kommer berätta hur ni gör för att ställa frågor, om det är via mail, chatt eller på annat sätt.

Prov
Vi vet inte än hur vi kan göra med prov framöver. Förbered er på proven så som de är bestämda nu. Om du har ett prov nästa vecka, räkna med att det kommer bli av. Vi vet bara inte hur just nu, men det gör vi om en dag eller två.

Det kan hända att ni kan skriva prov i vår säkra lösning Exam.net, men det kan också hända att vi använder oss av Meet för mindre seminarier eller rent av en-till-en-förhör. Det är läraren som bestämmer hur klassen eller gruppen kommer göra.

Inte heller vet vi just nu hur vi kan göra med kommande nationella prov.

 

När öppnar skolan igen?
I dag vet vi inte det heller. Vi hoppas så klart kunna ses igen ganska snart, men vi räkna med att det kan dröja. Även här återkommer jag med mer information, så snart jag har den.

 

När slutar skolan för läsåret?
Just nu har vi inte hört något annat än att student firas den 4/6 och sommaravslutning den 11/6.

 

Vad jag önskar av er föräldrar?
Om det här ska fungera tillfredsställande behöver jag er hjälp. Skolan är inte stängd, utan bedrivs som vanligt, även om de nu blir på distans. Ha koll på schema och väck gärna era ungdomar, så att de hinner äta frukost och komma igång före första lektionen. Se till att de följer schemat, har datorn redo och annat material. Prata lite extra om skolan den första tiden, när ni ses vid middagen. 

 

Schemat finns på SchoolSoft. Om ni undrar något kring själva undervisningen ta kontakt med undervisande lärare via mail. Om ni undrar över skolan i allmänhet kontakta mig via mail. Jag försöker svara er så snart jag hinner, men ber er redan nu ha lite överseende med något sena svar.

 

Som avslutning vill jag säga att det kommer bli tomt här på skolan utan er. Det känns lite märkligt. Kanske också för er, att vi inte ska ses på ett tag. För den som tycker det är svårt att hänga med och liksom få till det med skolan, nu när ni inte ska komma hit. Hör av er, till er mentor eller till mig eller till någon i EHT teamet. Vi kan säkert komma på något bra tillsammans, för att göra situationen lättare.

 

CSN/studiestöd

Regeringen har i dag meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd om skolan stänger på grund av det nya coronaviruset. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda fjärr­ eller distansundervisning. Studerande behöver inte kontakta CSN, utan vi fortsätter att betala ut studiestödet som vanligt.

Datorn fungerar inte

Kontakta din mentor eller it@aniaragymnasiet.se

Elevhälsa

Du kan fortfarande kontakta elevhälsan via e­post eller telefon.

Ledighet

Skolan kommer inte bevilja ledigheter under tiden för distansundervisning eftersom vi bedömer att elever kan bedriva studierna från den plats där de befinner sig.

Närvaroregistering

I anslutning till varje distanslektion kommer läraren rapportera närvaro. Det är därför viktigt att du följer schemat och lärarens instruktioner för att du skall få tillgodoräkna dig närvaro för lektionen.

Schema

Ordinarie schema gäller. Det är viktigt att du följer schemat eftersom den tid som är utlagd där i respektive kurs är grunden för din garanterade undervisningstid.

Sjukanmälan

Om du är så sjuk att du inte kan delta i distansundervisningen sker sjukanmälan på vanligt sätt via SchoolSoft.

Stöd

I nuläget prioriterar skolan att få igång distansstudier. I nästa steg kommer vi se till individer och grupper med behov av stöd eller särskilda anpassningar.

SYV

Du kan fortfarande kontakta SYV på telefon, via e­-post eller SchoolSoft.

Ta nu hand om er, tvätta händerna och ha få sociala kontakter under en tid, så ses vi så snart vi får!

 

Med vänlig hälsning

Sladja Mijatovic, rektor Aniaragymnasiet


Information Elever och Vårdnadshavare 2020-03-18 (PDF-format)