Information om studentfirandet

2020-05-30
Tider för studenten
 
10.00-12.00 för första gruppen (EK3 och SA3).
12.30-14.30 för andra gruppen (HA3, HAL3 och HT3).

2020-05-11
Ny uppdatering angående Studentfirande

Utbildningscheferna i Göteborgsregionen har gemensamt fattat beslut om att ställa in allt traditionellt studentfirande i form av utspring och stora folksamlingar. Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19.Skolledningen på Aniaragymnasiet vill försöka att hålla uppe våra fina traditioner, och samtidigt ta ett samhällsansvar.

Efter många om och men, har skolledningen, efter samråd med huvudmannen och elevrepresentanter beslutat att genomföra ett alternativt studentfirande.I planerandet utgår Aniaragymnasiet ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att inte samla mer än femtio personer på ett och samma ställe eller i nära anslutning till varandra på offentliga platser.
 
Anhöriga kommer INTE kunna närvara och vi ber er att respektera detta.
Vi har undersökt alla möjligheter för anhöriga att på något sätt kunna samlas och kommit fram att under rådande situation är det inte möjligt. Vi måste följa rekommendationer samt förbjud som finns.
Eleverna kommer att samlas klassvis på La venue och har ca 1,5 timme på sig. 
 
Inom dessa ramar hoppas vi kunna erbjuda högtidliga inslag så som tal och musik samt förtäring av något slag. Vi kommer att ta kort på varje student samt klassen. Efter detta får eleverna hämtas av en vårdnadshavare men inte i anslutning av La venue. Vi rekommenderar parkeringen vid Kungsparken eller Heden.
 
Det här kräver att alla tar sitt ansvar och håller sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och de ramar vi nu satt upp.
 
Väl mött, Sladja 


2020-04-30

Hej alla.
Utbildningscheferna i Göteborgsregionen har gemensamt fattat beslut om att ställa in allt traditionellt studentfirande i form av utspring och stora folksamlingar. Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19.
På Aniaragymnasiet har skolledningen efter samråd med huvudmannen och elevrepresentanter beslutat att genomföra ett alternativt studentfirande. I planerandet utgår Aniaragymnasiet ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att inte samla mer än femtio personer på ett och samma ställe eller i nära anslutning till varandra på offentliga platser.Anhöriga kommer INTE kunna närvara men vi ser över möjligheten att kunna livesända. Utspringet kommer att ske klassvis.
Inom dessa ramar hoppas vi kunna erbjuda högtidliga inslag så som tal och musik samt förtäring av något slag.
Det här kräver att alla tar sitt ansvar och håller sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och de ramar vi nu satt upp.

Väl mött, Sladja
 

2020-04-15
Just nu får vi många frågor om studenten.
Vi behöver inse att studenten består av två delar. Den ena är den juridiska delen, som innebär att kurser avslutas, betyg sätts och examensbevis skrivs under. Där har vi genom ert hårda arbete hemma och kreativiteten hos lärarkåren gjort bedömningen att vi löser detta till den 4 juni.    

Den andra delen av studenten består av firandet, utspringet och allt annat som hör till. Där är vi helt beroende av vilka beslut myndigheterna tar framöver och hur läget i vårt land utvecklas. Vår plan är fortsatt att studenten ska genomföras den 4 juni, men vi behöver ta fram olika handlingsalternativ.

Vi kommer därför genomföra en skolkonferens vecka 17, antingen på skolan eller digitalt, med representanter från studentkommitté. Målet är att i samråd med er elever ta fram vilka olika alternativ vi ska förbereda om exempelvis studenten inte kan genomföras på utsatt datum. Beslut om vilket alternativ vi ska genomföra kommer fattas den 4 maj, det vill säga en månad innan den planerade studentdagen.

Hälsningar 
Rektor 


2020-03-30
Hej alla 3:or!

Jag hoppas att ni alla har det bra och är friska. Vi finns här på skolan och tycker det är trist utan er. Förra vecka fick vi ju också ytterligare ett tråkigt besked. Med den nya bestämmelsen om att folksamlingar över 50 personer är förbjudna så står vårt studentfirande på spel.
 
Detta vet vi i dagsläget:
Studentdagen är den 4/6. Vi behåller den än så länge och hoppas att reglerna förändras. Det finns ett visst hopp då Skolverket önskat regler som ger just elever möjlighet att fira studenten.
Skolan har förberett för studentfirandet. Inget är avbokat än så länge.
Det har kommit in fina förslag på hur vi skulle kunna fira senare, om det inte går att fira i juni. Men vi väntar med dem ett tag till och hoppas på det bästa.
 
Med vänlig hälsning!
Rektor Sladja