Julhälsning

Hej kära elever,

ett märkligt år går mot sitt slut och det är dags för ett välbehövligt lov. Vi hade nog hoppats på att höstterminen skulle bli som ”vanligt” efter vårens distansstudier, men vi har sam­tidigt sett att alla på skolan gjort vad de kunnat för att göra det bästa av situationen. För det framför vi i skolledningen vårt stora tack!

Många undrar naturligtvis hur det blir efter jullovet, men vi har inte mer information att ge än den som redan förmedlats i media. Många besked kommer med kort varsel, senast igår fick vi till exempel veta att några nationella prov inte kommer att genomföras under våren.

Just nu förbereder vi oss inför tre tänkbara scenarion:

1. Att distansstudierna fortsätter ytterligare några veckor in på det nya året.

2. Att vi återgår till partiell distansundervisning. Det innebär då att vissa program är hemma en vecka i taget.

3. Att skolan återgår till normala studier för samtliga program och årskurser.

Hur det blir vet vi när regering och övriga myndigheter kommer med ny information. Om beskedet kommer under julledigheten lägger vi ut information på vår webbplats och på Schoolsoft. Så håll utkik där!

Många elever uttrycker en oro kring sina studier vid distansundervisning och de utmaningar som det medför. Vår avsikt är att utvärdera hösten programvis, för att kunna göra anpassningar där det behövs. Exempelvis kan vi komma att flytta tid mellan olika kurser, eller i vissa fall förlänga kurser om det blir nödvändigt. Allt för att ge eleverna bästa tänkbara förut­sättningar för att nå målen.

Avslutningsvis har vi lite praktisk information inför julledigheten:
• Skolan kommer vara stängd de flesta dagar under perioden 21 december till 7 januari.
• Om du behöver hämta saker i ditt skåp eller lämna något, behöver du höra av dig till expeditionen.
• Undervisningen startar igen måndag den 11 januari enligt schema.

Vi tackar alla elever för det goda arbete som gjorts under hösten och för er uthållighet och ert tålamod – och tack till er vårdnadshavare för ett gott samarbete!

Vi har spelat en julhälsning till alla er fina elever.

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Personal vid Aniaragymnasiet