Välkomna till en ny termin!

2021-01-11

Hej och välkomna till en ny termin!
Hoppas ni har haft en bra julledighet! 
Folkhälsomyndigheten har gett besked om nya rekommendationer, vilket innebär att distansundervisningen förlängs till och med 24 januari 2021. Huruvida det blir efteråt kommer vi informera  er i god tid. 
Under denna period så kommer vi kalla vissa elevgrupper till skolan för olika prov och praktiska moment. Är man inte kallad till skolan så ska man hålla sig hemma. 

På Skolverkets hemsida finns det en hel del material om hur man organiserar hemplugg på ett bra sätt. Kolla din e-post regelbundet så att du inte missar viktig information från lärare. 

I anslutning till varje distanslektion kommer läraren rapportera närvaro. Det är därför viktigt att du följer schemat och lärarens instruktioner för att du skall få tillgodoräkna dig närvaro för lektionen.

APL fortsätter som vanligt och elever ska följa de förhållningsregler och rekommendationer som finns på arbetsplatser. Vår utgångspunkt är att APL genomförs enligt plan så länge arbetsplatsen bedömer det som säkert.

Det finns möjlighet att hämta skyddsmasker och handskar på skolan. 

Slutligen vill vi påminna om att alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning: Tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar och tävlingar, samt om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Kontrollera fakta och bidra inte till ryktesspridning.

Ledningen