Förlängd distansundervisning (2021-02-22)

Hej på er. Vi på skolan hade hoppats på att träffa er elever igen efter lovet. Tyvärr blir det inte så.  

Utbildningsnämnden har genom ett ordförandebeslut beslutat att förlänga distansundervisningen för Göteborgs Stads gymnasieskolor till och med 14 mars.Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland och regionens smittskyddsläkare har därför beslutat om nya regionala rekommendationer som gäller från 17 februari-14 mars. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland bedömer att distansundervisning bidrar till den bromsande effekt som har behövts för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.Mot bakgrund av ovanstående så fattar Utbildningsnämnden genom ordförande, beslut om att förlänga undervisningen på distans till och med 14 mars. Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer om vad som gäller efter 14 mars. 

Vad innebär beslutet?
Beslutet som fattats av Utbildningsnämndens ordförande innebär att Göteborgs Stads gymnasieskolor genomför undervisning på distans till och med 14 mars 2021. Beslutet innebär också att rektorer kan fatta beslut om att vissa elever med behov av stöd ska få sin utbildning på plats i skolans lokaler. Rektorerna kan också fatta beslutet om att vissa moment eller prov ska genomföras på plats i skolans lokaler. 

För Aniaras del gäller att alla elever ska ha distansundervisning till och med den 14 mars. Vissa grupper kommer att blikallade till skolan för prov och den information kommer ni att få från undervisande lärare.  

Vi har också lagt in extra studiestugor för årskurs 3. Dessa kommer läggas på eran schema. Länken till studiestugurna är samma som länken till mentorstiden.  

EHT har varje dag en dropp in tid mellan 12-14. Möteslänken finns på SchoolSoft.

Med vänlig hälsning, Sladja Mijatovic


Information från utbildningsnämnden i Göteborgs stad (2021-02-08)

“Västra Götalandsregionen har en fortsatt stor smittspridning avseende covid-19 och den nedgång i antalet fall som skett de senaste veckorna visar nu en tendens att plana ut. Vi ser inte längre samma ökning av antalet fall i gymnasieåldrarna som vi såg årets första veckor. Det epidemiologiska läget är dock fortsatt osäker och Smittskydd Västra Götaland anser därför att det är angeläget med fortsatt stor försiktighet, i nuläget som distansundervisning till och med 2021-02-28.”

Som ni ser gäller bestämning februari ut och detta påverkar vår besked om att elever i åk 3 skulle komma tillbaka v. 8

Vi förlänger distansundervisningen också februari ut och inväntar nya besked från förvaltningen. Tanken är att åk 3 ska komma tillbaka på heltid från och med v.9. Övriga elever i årskurs 1 och 2 kommer komma partiellt till skolan. Men, som sagt, allt beror på läget i regionen.

När det gäller HT3 och HA3 som ska ut på APL så kommer vi ha kickoffen

v. 8. Mer info kommer från era mentorer.

Vi önskar er ett trevligt sportlov. Ni som är anmälda till prövning får komma till skolan måndag och tisdag. Samma gäller er som är anmälda till omprov.

Med vänlig hälsning, ledning


Ekonomiprogrammet - Ekonomi

 Ekonomiprogrammet
Ekonomi

 förbereder dig för fortsatta studier
på universitet och högskola.
Läs mer...

 Ekonomiprogrammet
Juridik

 förbereder dig för fortsatta studier
på universitet och högskola.
Läs mer...

 Ekonomiprogrammet
Handel

 förbereder dig för fortsatta studier
på universitet och högskola.
Läs mer...

Handels och administrationsprogrammet - Handel & Service

Handelsprogrammet
Handel & service

 förbereder dig för att arbeta inom handeln med
marknadsföring, webb och ledarskap.
Läs mer...

Hotell och turismprogrammet - Turism & Resoor

Hotell- och turismprogrammet
Turism & resor

 förbereder dig för en framtid inom världens största
näring och Sveriges snabbast växande bransch.
Läs mer...

 Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

 förbereder dig för fortsatta studier
på universitet och högskola.
Läs mer...