Program

YRKESPROGRAM

Våra yrkesprogram har ett nära samarbete med arbetslivet. Det höjer kvalitén på utbildningarna som är nära verkligheten. Det ökar också dina möjligheter att få arbete efter gymnasieskolan.

    HT-Tursim-150px

APL
Du som läser ett skolförlagt yrkesprogram har minst 18 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på olika arbetsplatser.

Högskolebehörighet
Du kan studera kurserna Engelska 6 och Svenska 3 som ger dig grundläggande behörighet till högskolan på båda yrkesprogrammen. Vissa kurser är redan inlagda inom programfördjupningen.

Det finns även möjlighet att läsa in vissa kurser som krävs för särskild behörighet. Prata med vår studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med vad som gäller om du vill söka till högskola eller universitet.


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet
ger dig de kunskaper du behöver för att klara av fortsatta studier på högskola eller universitet.

EK-Ekonomi-150px     

Grundläggande behörighet
Att studera på högskolan eller universitetet kräver stort personligt ansvar och självständighet. Vi lägger upp undervisningen så att du på bästa sätt utvecklar dessa egenskaper.

Särskild behörighet
Det är en fördel om du redan på gymnasieskolan blir behörig till de utbildningar på högskola och universitet som du vill söka. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig med information om vilka kurser du bör läsa.

Språk
Du kan välja flera olika språk. Vi erbjuder tyska, franska och spanska både som nybörjarspråk och fortsättningsspråk.

Meritpoäng
Du erbjuds möjligheten att läsa kursen engelska 7 och moderna språk 3-4. Allt för att du ska få maximala meritpoäng.


Ansök till våra program

Du söker till Aniaragymnasiet via Gymnasieantagningen Göteborgsregionen
Hemsidawww.indra2.se
Postadress: Box 5073 40222 Göteborg
Telefon: 031-335 51 61
E-post: gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se