Om oss

 

HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM!

_MG_3392

Du får något att göra efter gymnasiet!

Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller hur många elever som går vidare till jobb eller fortsatta studier efter avslutad utbildning. Vår främsta resurs är engagerade och behöriga lärare som sätter din framtid först.

Hos ANIARAgymnasiet är du och din utbildning i centrum. Skolan kombinerar närhet och trygghet med undervisning av högsta kvalitet. Här finns välutrustade moderna lokaler och 100% behöriga lärare. Vi har ett brett och nära samarbete med näringslivet och internationella kontakter.

Skola-Arbetsliv

På Aniaragymnasiet får du möjlighet att lära dig ett yrke och knyta viktiga kontakter inför framtiden. 2014 fick skolan för andra gången ”Utmärkelsen för bästa kvalitet i samarbetet mellan skola och arbetsliv”.

Juryns motivering:
utmarkelsen-2014-3”Aniaragymnasiet genomför en verklighetsnära undervisning samt aktiviteter för såväl skolans personal som eleverna. Samtliga lärare genomför praktik två gånger per år som en del av kompetensutvecklingen. Olika samverkansaktiviteter såsom studiebesök, föreläsningar från näringslivet och liknande sker kontinuerligt som en del av det vardagliga arbetet. Skolans nytänkande och omfattande arbete kring elevernas APL visas tydligt genom dess breda och långsiktliga aktivitetsplan för samverkan mellan skola och arbetsliv.”

Elevdator

När du börjar på ANIARAgymnasiet får du låna en ny personlig bärbar dator.

Näringslivsprofil

Samarbetet mellan näringslivet och ANIARAgymnasiet har alltid varit viktigt. Många lärare har också arbetat på olika företag inom olika branscher innan de utbildade sig till lärare.  Kopplingen mellan skola, näringsliv och arbetsliv är något som vi helt naturligt arbetat med och förstärkt under åren som gått.

_MG_2014

Praktikplatser

Alla elever på skolan kan erbjudas bra praktikplatser med hög kvalitet. Vi har en egen platsbank med över 600 företag.  Vi utbildar även handledarna i de företag som tar emot elever på praktik i en certifierad handledarutbildning från Skolverket.

”Femtioelva” anledningar att söka till Aniaragymnasiet

Skolan kan inte vara mer central.
Vi finns i centrala Göteborg med framsidan mot Östra Hamngatan, mitt emot NK, nära Centralen, Brunnsparken och Kopparmärra…

ANIARAgymnasiet har unika arbetsplatskontakter.
Genom vårt långsiktiga samarbete med olika företag får du stora möjligheter att pröva på olika arbeten. Vårt sätt att arbeta med APL (=Arbetsplatsförlagt lärande) är väl känt och uppskattat på arbetsplatser i och om kring Göteborg.

Vi hjälper dig att ordna APL- platser (Arbetsplatsförlagd utbildning)
Vi har ett register över alla de arbetsplatser som gärna tar emot våra elever. Om du vill ordna en plats själv får du det, men eftersom det är en del av din undervisning måste praktikplasten godkännas av skolan.

Du får möjlighet till APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands.
Varje år erbjuder vi några APL -platser i utlandet som du får chans att söka till i åk 2 eller 3. För närvarande samarbetar vi med Spanien och England.

Många av våra elever har jobb efter utbildningen.
För dig som vill läsa på ett yrkesprogramgäller följande: Eftersom du får chansen att pröva hela 3 olika arbetsplatser under dina år hos oss ( 6 veckors arbetsplatsförlagd utbildning varje år!) får du värdefulla kontakter och det är inte ovanligt att du också får chans på helg- och feriejobb under tiden du går på gymnasiet. Dina arbetslivserfarenheter kan ofta dessutom leda direkt till ditt första jobb efter gymnasiet.

Du får behörighet till Universitet och Högskolor eller till en mängd högskoleutbildningar inom ditt kommande yrke. DU väljer! För dig som går på Yrkesprogram erbjuder vi de tillval som behövs för allmän behörighet till högskolan. Väljer du att läsa Ekonomiprogrammet så får du det automatiskt.

Du kommer till en skola som börjar kl 9.00 minst tre dagar i veckan.
Vi startar våra skoldagar mjukt och börjar därför tidigast kl 8.30, men oftast kl 9.00. Du slutar oftast inte senare än kl 16.00 men, det kan hända att du, beroende på vilka individuella kursval du gör, behöver gå till kl 17.00 någon enda dag i veckan. Å andra sidan skall du ha max 22 lektioner i veckan. Sammanlagt!

Ditt schema har minimalt med håltimmar.
Vi försöker naturligtvis se till att du får så få håltimmar som möjligt. Du får gärna komma och besöka oss för att få se exempel på ett schema. Grundregeln är att vi läser i 2 schemablock/ läsår vilket innebär att vi byter inför vårterminen.

Du får läsa flera moderna språk- om du vill.
På Aniaragymnasiet erbjuder vi moderna språk varje läsår. Vi har även tillgång till kurser i ” Gemensamma gymnasiet ” vilket innebär att du, om du vill läsa ett språk eller nivå som vi inte har på skolan, erbjuds att läsa detta på någon annan skola i närområdet.

För dig som talar ett annat språk än svenska hemma vid matbordet.
Om du vill läsa ditt modersmål erbjuder vi dig att läsa detta på någon annan skola i närområdet. En förutsättning. En förutsättning är att du talar språket hemma.

Du har massor av individuella kurser att välja mellan.
Se studieplanerna under rubriken ”Våra inriktningar” på hemsidan.

Studenten firar vi i bästa Aniara-anda,
en särskild tradition som skapats med hjälp av alla våra underbara elever. Studenterna har naturligtvis sina egna traditioner. Någon vecka före studenten har avgångsklasserna och personalen en gemensam kväll tillsammans med god mat. Å själva studentdagen samlas alla studenter på skolan för avslutning med tal och betygsutdelning. Samtidigt bjuds alla på smörgåstårta och så ordnar vi fotografering både individuellt och i grupp. Vi ser till exempel alltid till att avgångsklassen åker ” Partypaddan ”, från ”Kopparmärra” till Operan där vänner och familj tar emot. Innan det är så dags är det traditionell betygsutdelning med tal som sig bör. Samtidigt bjuds alla på smörgåstårta. I samband med det ordnar vi fotografering både individuellt och i grupp. Avgångsklasserna och personalen har också en gemensam kväll tillsammans.

Skollunch får du självklart – och utan att du själv behöver betala någon mellanskillnad…
Vi har en alldeles egen matsal i våra lokaler på Kyrkogatan 25 där du dagligen bjuds på näringsriktig mat – gratis!

Du får busskort- så klart.
Alla elever får ett busskort. De flesta kommuner har valt att låta Aniaragymnasiet dela ut dessa. Är du osäker på hur det är i din kommun så kan du ringa och fråga.

Vi är stolta över vårt förebyggande elevhälsoarbete.
Vi har ett aktivt Elevhälsoteamet med specialpedagog och rektor som samarbetartätt tillsammans med , studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska. Vi har regelbundna möten varje vecka där problem av olika slag diskuteras och beslut om åtgärder fattas .

Vår skola är oerhört vaksamma mot alla former av mobbing.
Nolltolerans mot mobbning gäller! Inget annat

Vår specialpedagog är vår garant för att alla elever får det stöd de har rätt till och behöver.

Vi har pedagoger som är välutbildade och ämnesbehöriga – så klart!

Vår Skolsköterska är vår garant för en god skolhälsovård.
Vi har en skolsköterska som kommer till oss varje vecka. Vi har även en skolläkare och en psykolog är knutna till oss.

Vår Studie- och yrkesvägledare är vår garant för en god vägledning inför framtiden!
Hon finns på skolan för att hjälpa dig att hitta svar och besvara dina frågor.

Vi har en mycket aktiv elevförening med entusiastiska elever som har regelbundna möten.
Elevföreningen har regelbundna möten där de diskuterar hur de vill utveckla skolan så att den blir ännu bättre.

Våra klasser är så där lagom stora.
Vi erbjuder max 28 elever plats i varje klass men genomsnittet är det 23 st. När det gäller de individuella tillvalskurserna är grupperna mycket mindre.

Och så har vi massor av traditioner på skolan.
Vi älskar att ha trevligt tillsammans. Här nämner vi några:
2:ornas dag för 1:orna som en introduktion till skolan
Skololympiad (Där alla tävlar mot alla) Lussefirande, julmarknad & julpyssel
Bokens dag
Stadsvandring
Säljtävlingar
Studieresor – Turisteleverna ordnar resa för Studiebesök
Och så äter hela skolan tårta när något speciellt skall firas t.ex. sommarlovet.

Det är enkelt att söka till Aniaragymnasiet.
Du kan söka till Aniaragymnasiet oavsett var du bor. Du söker som till alla andra skolor via Antagningsnämnden. Självklart är all undervisning gratis.

Antagningspoängen beror på dig och dom andra som också söker till nästa läsår…
Antagningspoängen är alltid beroende av vilka som söker utbildningen från år till år. Därför är det du och dina kamrater som söker som bestämmer vilken antagningspoäng det blir just i år.

Aniaragymnasiet är en friskola.
Men en friskola är inte annorlunda än en kommunal skola. Vi skall ju alla följa skollagen. Men en väsentlig skillnad är att vi har fått ansöka hos Skolinspektionen att bedriva undervisning.

Efter noggrann granskning har vi blivit godkända för:

Välkommen till oss som elev men gör gärna ett besök hos oss först.


Läs vår integritetspolicy