Arbetsplatsförlagt lärande

APL hjälper dig att ännu bättre förstå det du lärt dig på skolan.

Det är då din kunskap blir till praktisk verklighet!
Att få pröva på arbetslivet utanför skolan är någonting som de flesta upplever som en mycket trevlig del av utbildningen.
Praktiken + den teoretiska undervisningen på skolan blir tillsammans ditt betyg på kursen.
APL är alltså en mycket viktig del av kurserna på gymnasiet för att kurserna skall bli fullständiga och kunna betygsättas.
Skolan har ett mycket bra, genomtänkt och långsiktigt samarbete med olika företag. Detta för att göra det enkelt att hitta en ”arbetsplats” när det är dags för APL. Allt sker i ett nära samarbete mellan företag, skola och elev.
Du får också själv föreslå APL-plats men den måste alltid godkännas av skolan eftersom den skall kunna ge dig delar av de kurser du har läst under året.

Vad är APL?

Utbildningen i skolan och den arbetsplatsförlagda utbildningen bildar tillsammans en helhet som motsvarar programmets mål. På Yrkesprogrammen omfattar APL minst 15 obligatoriska veckor.
Aniaragymnasiet har valt att utöka APL perioden till 18 veckor

  • Den arbetsplatsförlagda utbildningen är viktig för att knyta ihop teori och praktik
  • Eleven ska genom APL få erfarenhet från arbetsplatser, inblick i olika yrkesområden och arbetsmiljöer
  • Det framtida yrkesvalet underlättas genom APL-erfarenheter
  • Handledare på praktikföretaget ger ett allmänt betygsomdöme
  • Lärare på skolan bedömer hur eleven fullgjort sina kursmål under APL-perioden
  • Eleven ska efter sin praktikperiod redovisa sina intryck från arbetsplatsen
  • Aniaragymnasiets vision är ett utökat samarbete med handledare på arbetsplatserna

APL period förlagd utomlands

Är du intresserad av att resa, bo i ett annat land och lära känna andra kulturer? Kan du tänka dig att förlägga en del av din yrkesutbildning utomlands? Då kanske nedanstående projekt är något för dig!

Programmet för livslångt lärande är ett EU program för utbildning och kompetensutveckling. Inom detta program ingår Erasmus+ som riktar sig till alla typer av organisationer inom yrkesutbildning. Detta stipendium och bidrag söker Aniaragymnasiet.

Erasmus+ programmet ger deltagarna möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet, kompetensutveckling inom sitt utbildningsområde och kunskaper om kulturen i det landet deltagaren befinner dig i. På Aniaragymnasiet har du som elev i åk 2 eller åk 3 möjlighet att förlägga 6 veckor av din APL (arbetsplatsförlagt lärande) i ett företag i Spanien eller Storbritannien. Deltagarna får kostnaderna för resa, uppehälle och försäkring täckta genom Erasmus+.

Vi på Aniaragymnasiet har stor erfarenhet av att delta i Erasmus+. I år är det 6:e läsåret som några av skolans elever fått möjligheten att praktisera utomlands. Genom åren har vi haft samarbetspartners i Dublin (Irland), Tomelloso (Spanien), Plymouth (UK) och Malaga (Spanien). Under årets praktikperiod är nio av våra yrkeselever i Plymouth och fyra i Malaga.

På Aniaragymnasiet finns en arbetsgrupp som hela tiden arbetar för att utveckla och stärka våra internationella kontakter. Har du frågor kring APL utomlands kontakta gärna våra projekkoordinatorer på: utlandspraktik@aniaragymnasiet.se

De senaste läsåren har de elever som varit iväg också bloggat hur det är att praktisera utomlands.
Läs bloggarna här:

Aniara In The UK, Storbritannien 2018
Aniara En Malaga, Spanien 2018
Life in Portsmouth, Storbritannien 2017
Favoriterna i Malaga, Spanien 2017
Swedes in Portsmouth, Storbritannien 2016
Englandsbloggen (Portsmouth), Storbritannien 2015
Aniara i Malaga, Spanien 2015
Swenglishstudents, Storbritannien 2014
Malagapraktiken, Spanien 2014
Svenskaenglarna, Storbritannien 2013
Hoolatomelloso, Spanien 2013

EU flag-Erasmus